HET BEDRIJF

 

TRADITIE EN VERNIEUWING

Sinds de oprichting in 1887 bepalen zowel traditie als vernieuwing de geschiedenis van Haeger & Schmidt. De stichters hebben blijk gegeven van een indrukwekkende visie. Handelsdoel van de onderneming was expeditie, scheepvaart, diverse transporten, aan- en verkoop van schepen, binnenschepen en handel op de Rijn, zijrivieren en op kanalen, verbonden met de Rijn.

HAEGER & SCHMIDT LOGISTICS GMBH

In het 130ste boekjaar heeft de groep Haeger & Schmidt zich opnieuw geprofileerd. Haeger & Schmidt International GmbH werd met ingang van 07.06.2017 Haeger & Schmidt Logistics GmbH. Onder de nieuwe naam werden de containeractiviteiten die vroeger zelfstandig gebeurden opnieuw in de onderneming geïntegreerd. De kernbevoegdheden van de groep werden bij Haeger & Schmidt Logistics GmbH met zetel in Duisburg in de divisies Inland Navigation, Projects, Intermodal en Port Logistics gebundeld.

HAEGER & SCHMIDT LOGISTICS BELGIUM NV

Sinds 1 maart 2017 draagt onze zetel in Antwerpen de naam Haeger & Schmidt Logistics Belgium N.V. Onze Belgische zusterfirma vult het dienstenportfolio van de groep aan als specialist inzake Shipping & Forwarding : wij bieden overslag van stukgoed, binnenvaart en internationale expeditie aan. Wij beschikken over een belangrijke know-how inzake transportlogistiek, overslag van staalproducten en stukgoed. In Antwerpen verzorgen wij tevens de complete containerlogistiek met stuffing, trucking en expeditie.

SHORT SEA, CONTAINER- EN PROJECTLOGISTIEK

HSW Logistics GmbH biedt een uitgebreide service in Short Sea. De medewerksters en medewerkers van ETK Euro Terminal Kehl GmbH bieden de klant een compleet dienstenportfolio aan rond containerlogistiek. De Poolse dochter Best Logistics Sp.z.o.o toont zich sterk in vervoer van zware goederen en grote transporten, inkl. overslag en montagewerkzaamheden. Stuk voor stuk blijken deze vennootschappen, die met vermaarde partners op de markt in Joint Ventures samenwerken, bekwame specialisten in hun vak