Green Barging

Transport met het vervoermiddel binnenvaartschip is de milieuvriendelijkste methode, omdat het binnenvaartschip, naast het spoor, het laagste energieverbruik heeft. Bovendien is de geluidsemissie door schepen minimaal en de uitbreiding van waterwegen veroorzaakt in tegenstelling tot wegen geen extra verbruik van het landschap.

Anders dan bij het transport van bulkgoederen zoals kolen, erts en grind kan in de regel bij het containervervoer niet volledig worden afgezien van het gebruik van vrachtwagens. Op vrachtwagen-chassis geladen zeecontainers worden bij het verladingsbedrijf neergezet en kunnen daar zoals bij gewone vrachtwagens geladen of gelost worden. Echter: Het rechtstreekse vrachtwagentransport tussen het verladingsbedrijf en de zeehaven is de meest milieuvervuilende en meestal ook duurste optie.

Hier wordt ons concept „Container Barging for a greener Planet “ van belang. Wij bieden u milieuvriendelijke multimodale transporten tussen de zeehavens en uw laad- of losplaats in het achterland. Daarbij gebruiken wij de vrachtwagen alleen voor het minimaal noodzakelijke transporttraject tussen de verzendings- of bestemmingsplaats en de dichtstbijzijnde inland-terminal. Het grootste deel van het transporttraject wordt vervolgens milieuvriendelijk met onze moderne containerschepen of met onze containertreinen gedaan.

Daarmee helpen wij u bij de vermindering van uw CO2-uitstoot. Daarom vermelden wij voor u op elke vrachtfactuur de concrete CO2-uitstoot voor uw multimodale transport in kg. Om deze waarden in perspectief te zetten, wordt daarnaast de vergelijking met het rechtstreekse vrachtwagentransport en de bijbehorende besparing in procenten aangegeven.

In principe zijn er de volgende methoden voor het berekenen van de uitstoot, die bij het goederentransport ontstaat.

 • „Tank-to-Wheel“ (direct energieverbruik zonder generering)
 • Alleen de CO2 -uitstoot uit het rechtstreekse transport van de goederen per vrachtwagen, spoor of schip wordt beschouwd.
 • „Well-to-Wheel“ (indirect + direct energieverbruik met generering)
 • Daarnaast wordt bij het rechtstreekse transport van de goederen per vrachtwagen, spoor of schip de uitstoot beschouwd, die bij de productie van de energiedrager (=brandstof) ontstaat. Dit omvat het transport van de olie vanaf het boorgat via de raffinaderij tot het transport naar het tankstation en alle productie- en distributiefasen.

Aard van de uitstoot:

 • Zonder equivalenten: Pure beschouwing van de CO2-uitstoot.
 • Met equivalenten: Gerelateerd aan de CO2-uitstoot ontstaan andere broeikasgassen, die op het milieu inwerken. Deze kunnen naar CO2-uitstoot worden omgerekend en verhogen dan de emissiefactor.

Overeenkomstig het eerste ontwerp van de CEN-norm (DIN EN 16258:2011) dient als basis voor de berekening de „Well-to-Wheel“-methode met equivalenten. Daarom volgen ook wij als bedrijvengroep deze methode en gebruiken we als emissiefactor de waarde 3,24 kg CO2 e / l (geldend voor gasolie en diesel).

Vrachtwagen (pick-up / korte-afstandsvervoer tussen verladingspunt en terminal)

Voertuig: trekker-oplegger tot 400 pk / 40 t, toel. totaalgewicht / 25 t max. laadvermogen
Classificatie Euro 5

Energieverbruik vol = 31,7 l / 100 km
Energieverbruik leeg = 21,5 l / 100 km

Voor het aanbrengen bij de douane wordt altijd een rit met lege container en een terugrit met volle container (import omgekeerd) berekend. Afstanden worden op basis van de actuele map&guide-versie berekend.

Bron: Verkehrsrundschau 2010 Heft 51/52

Vrachtwagen (rechtstreeks truck- / lange-afstandsvervoer)

Voertuig: trekker-oplegger 460-480 pk / 40 t, toel. totaalgewicht / 25 t max. laadvermogen 
Classificatie Euro 5

Energieverbruik vol = 31,5 l / 100 km 
Energieverbruik leeg = 21,3 l / 100 km

Voor de in principe als vergelijking genomen rechtstreekse truck wordt het volgende transporttraject beschouwd: het opnemen van de lege container in de inland-terminal – rit naar het verladingspunt – rit met volle container naar de zeehaven. (import omgekeerd). Daarnaast wordt een ritgedeelte zonder lading van 20% aangenomen, omdat er niet van uit kan worden gegaan, dat op dezelfde locatie een aansluitende tour gevonden kan worden. Afstanden worden op basis van de actuele map&guide-versie berekend.

Bron: Verkehrsrundschau 2010 Heft 51/52

Binnenvaartschip / containerschip

 • Voor het brandstofverbruik van onze binnenvaartschepen hebben wij de daadwerkelijke gemiddelde waarden van de vloot uit het jaar 2013 gebruikt.
 • In deze waarde wordt het totale brandstofverbruik in verhouding gezet tot het getransporteerde tonnage en de afgelegde afstand.
 • Daarmee zijn de verschillen tussen berg- en dalritten geëgaliseerd en is de belading ingecalculeerd.
 • De afstanden zijn gebaseerd op het aantal rivierkilometers vlg. WESKA
 • Uitstoot = 22 g CO2 per tkm

Bron: Haeger & Schmidt Logistics GmbH

Spoor

 • Uitgaande van: 100% elektrische tractie.
 • Gemiddeld energieverbruik = 32 Wh / tkm
 • CO2 omrekeningsfactor treinstroom (gemiddelde waarde voor NL / FR / BE) = 0,348 g CO2 / Wh
 • Uitstoot = 11 g CO2 per tkm

Bron: o.a. leidraad DSLV „Berekening van broeikasgasuitstoot Expeditie en Logistiek conform DIN EN 16258 / begrippen, methoden, voorbeelden 2e geactualiseerde editie (versie: maart 2013).

Containergewichten:
•    20′ = 2,3 t
•    40′ = 4,0 t

Präzision der Berechnung

In de offerte wordt een standaardgewicht per container van16 t aangenomen. In de factuur wordt op basis van het daadwerkelijke containergewicht berekend. Overslag en opslag worden in navolging van de CEN-norm niet ingecalculeerd.